Usługi księgowe

5

prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

5

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

5

prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego

5

prowadzenie ewidencji VAT i sporządzanie deklaracji

5

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

5

opracowanie zasad rachunkowości i planu kont

Raporty, sprawozdania, analizy

5

sporządzanie rocznych, kwartalnych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych

5

sporządzanie sprawozdań dla celów GUS i NBP

5

sporządzanie deklaracji INTRASTAT

5

wypełnianie wniosków kredytowych

5

raportowanie wg indywidualnych potrzeb klienta

5

sporządzanie analiz finansowych

5

pomoc w rejestracji działalności gospodarcze

Usługi kadrowo-płacowe

5

sporządzanie listy płac

5

rozliczanie umów cywilnoprawnych

5

zakładanie i prowadzenie kartotek pracowniczych

5

pełną obsługę w zakresie ZUS

5

sporządzanie raportów dotyczących zatrudnienia i płac na indywidualne potrzeby klienta

Reprezentowanie podatnika

5

uczestniczenie w kontrolach skarbowych i czynnościach sprawdzających

5

składanie wyjaśnień przed organami państwowymi (US, ZUS)

5

sporządzenie pism, wniosków, uchwał, interpretacji itp.

5

podpisywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych

5

wyprowadzamy zaległości podatkowe, sprawozdawcze i ZUS.